Wist je dat er een groep goede advocaten is die maar de helft van het normale tarief berekent? Kijk maar eens op onze zusterwebsite advocaatkostenvergelijken.nl.

Wat is een goede advocaat?


WAT IS EEN GOEDE ADVOCAAT VOLGENS DE KLANT

We hebben het hier even niet over bedrijven of de overheid als klant, maar over particulieren (zie voor bedrijven het onderste blok op deze pagina).

Volgens de particuliere klant is een goede advocaat:
- een advocaat die naar je luistert
- een advocaat die je begrijpt
- een advocaat die aan jouw kant staat en voor jou vecht
Veder zou het plezierig zijn als de advocaat niet al te duur is, je op de hoogte houdt van het verloop van de zaak (liefst in begrijpelijk Nederlands), je terugbelt als de secretaresse dat heeft beloofd, fatsoenlijke parkeergelegenheid biedt in de buurt van het kantoor, een kopje koffie schenkt bij het gesprek , en ......

We zouden het bijna vergeten: het is natuurlijk wel de bedoeling dat de advocaat goed werk aflevert en de zaak wint.
WAT IS EEN GOEDE ADVOCAAT VOLGENS DE ADVOCAAT?

Volgens advocaten is een goede advocaat:
de advocaat die het maximale uit de zaak weet te slepen. En welke advocaat is dat?

- een vakinhoudelijk goede advocaat, meestal dus een specialist op het betreffende rechtsgebied
- een advocaat die in het verhaal van zijn cliënt zin en onzin weet te scheiden, waarbij "onzin" al datgene is waar je juridisch niets mee kan doen.

Punt. Uit. Klaar.
EN WIE HEEFT ER GELIJK?

Tegen de klant zouden we willen zeggen: natuurlijk heeft de advocaat gelijk!

En tegen de advocaat zeggen we: natuurlijk heeft de klant gelijk!

Beste klant,
Jouw wensen zijn terecht. Je mag inderdaad van een advocaat verwachten dat die luistert, je begrijpt, voor je opkomt, niet al te duur is, enzovoorts.
Maar bedenk wel dat het uiteindelijke doel is: de zaak winnen.
En dat lukt alleen maar als je vakinhoudelijk gesproken een goede advocaat hebt.
Precies daarom hebben wij deze website gemaakt waarop enkel echte specialisten worden vermeld.
Vraag aan jezelf: wil je een aardige man of vrouw als advocaat, of wil je de zaak winnen?

Beste advocaat,
Jouw idee dat "goed" betekent "vakinhoudelijk goed" is terecht. Maar realiseer je dat jouw klant allerlei aspecten van jouw werk kan beoordelen, behalve nu net die kwaliteit. In die kwaliteit moet de klant een bijna blind vertrouwen hebben. En dat vertrouwen komt of gaat met jouw prestaties op de vlakken die jouw klant wél kan beoordelen: luisteren, begrijpen, enzovoorts.
Vraag aan jezelf: moet jouw klant kiezen tussen ofwel een empatisch advocaat ofwel een winnende advocaat? Kan dat echt niet alle twee?
BEDRIJVEN

Grote bedrijven zijn, zo blijkt uit onderzoek, tevreden over de diensten van de advocatuur en hebben ook niet echt een probleem met de hoogte van de tarieven.
Het voordeel voor die grote bedrijven is dat ze zelf heel goed in staat zijn om de kwaliteit van het werk te beoordelen. En die kwaliteit ligt hoog.

Bij het MKB ligt er wel een probleem. Onderzoekers van de Rabo-bank concluderen: "Advocaten zijn doorgaans te zeer gericht op de inhoud en te weinig op de wensen van hun klanten. "
Probleem is ook hier dat advocaten zich vooral richten op de kwaliteit van hun werk en zich te weinig realiseren dat de klanten ook geïnteresseerd zijn in andere zaken dan enkel vakinhoudelijke kwaliteit.
De advocatuur laat hier omstreeks € 500.000.000 (jazeker, een half miljard) aan omzet liggen, door zich volledig te focussen op kwaliteit en niet op de wensen van de klant.
Volgens het onderzoek zou een transparant pakket met standaarddiensten, 1 op de 3 MKB-ers overhalen om een advocatenkantoor in de arm te nemen.
Uiteindelijk geldt hier iets soortgelijks als bij particulieren. Zou de MKB-klant zich nog wat beter realiseren dat vakinhoudelijke kwaliteit de basis is van goede rechtsbijstand, en zou de advocaat zich wat meer richten op de praktische wensen van de klant, dan zou iedereen gelukkig zijn.